컨텐츠 바로가기


product


현재 위치

 1. 문 학

이전 제품 보기

다음 제품 보기

크게보기

[P00000DX] Malfacilas esti Dio [공상과학 소설] 적립금

() 해외배송 가능

Malfacilas esti Dio [공상과학 소설] 기본 정보
판매가
소비자가 0원
적립금
 • 1,000 (1000.00%)
 • 무통장 결제시 적립금 ( %) 무
 • 카드 결제시 적립금 ( %) 카
 • 실시간 계좌 이체시 적립금 ( %) 실
 • 적립금 결제시 적립금 ( %) 적
 • 휴대폰 결제시 적립금 ( %) 휴
무이자할부
제조사 168쪽
원산지 러시아
상품코드 P00000DX
수량

updown

국내/해외배송
SNS 상품홍보
QR코드  

이미지저장 | 코드URL복사

QR코드 보내기 페이스북으로 보내기 트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘로 보내기

장바구니 담기 관심상품 등록 추천 메일 보내기

쇼핑 계속하기 바로 구매하기

event

상품상세정보

 러시아의 유명 추리 소설

Retmesaĝo de novaj
FEL ĉe Facebook
FEL ĉe Twitter

Malfacilas esti recenzisto

esperanto.be

Malfacilas esti recenzisto leginte tian libron! Laŭ la enkonduko la fratoj Strugackij estis tre famaj en la tiama Sovetio. El kelkaj iliaj verkoj eĉ produktiĝis filmoj. En 1989 ankaŭ la okcident-germana reĝisoro Fleischmann kreis filmon el Malfacilas esti Dio. La eventoj en tiu ĉi novelo okazas sur fora planedo, kies civilizo travivas mezepokecan periodon. Okazas ne tre multe - nur en la sesa ĉapitro eksplodas revolucio. Entute la legado estas enuiga. Multaj scienc-fikciaj esprimoj restas netradukeblaj kaj multaj frazoj estas nefacile kompreneblaj: Reglilo de poprdo” estas riglilo de pordo. Kion signifas „La arbojn difektas, jen kion”; „La stalono rezultis aĉaĵo”; ”Kaj pej rondaron”; „Kuri laŭ la urbo”? Mi elspezus mian monon por pli altkvalita verko!

Walter Klag

Kio kaj nu aŭ Malfacilas esti redaktoro


1995. №3–4 (22–23)esperanto-ondo.ruesperanto-ondo.ru

Esperantaj tradukoj el la naciaj lingvoj primare celas konigi la tradukitan verkon kaj aŭtoron al eksterlanda publiko. Verŝajne la saman celon havis ankaŭ la eldonejo Impeto per aperigo de la recenzata verko en la traduko de Aleksej Ĵuravljov.

Traduki verkojn de la famaj fratoj-verkistoj estas tasko tre malfacila pro la kontrasto, kaŭzita de neordinaraj situacioj postulataj de la SFa ĝenro unuflanke, kaj uzado de ĉiutaga, ordinara lingvaĵo. Kun la lingvaj kliŝoj tiom kutimaj kaj naturaj por la ruslingvanoj, ke ili perceptiĝas en la parolo aŭ legado tute senpripense. Nur etaj detaloj, preskaŭ ne rimarkeblaj, povas havi grandan signifon kaj aldoni tiun aŭ aliun nuancon, kiu ŝanĝas la sencon aŭ donas apartan komprenon.

La ordinara ruslingva esperantisto apenaŭ legos tiun ĉi libron en esperanto, ĉar ĉiuj ŝatantoj de fratoj Strugackij legis/havas la originalan ruslingvan tekston. Do, nome, la alilingva leganto, konanta nek ruslingvajn rutinajn kliŝojn, nek la slangon de nialandaj junularaj tendaroj — kiel tiu leganto povas percepti la ĵuravljovan tradukon?

La leksiko de la traduko estas ne tre riĉa. Eĉ tre neriĉa. Ŝajnas, ke la tradukinto uzis preskaŭ nenion krom la notora minimuma vortareto de V.Gakalenko. La rolantoj konstante “fiksrigardas”, “fiksaŭskultas”, okultranĉe kaj altrude “jenas”. Abunde uziĝas malfacile percepteblaj kunmetaĵoj, ŝajnas, ke nepravigitaj, ekzemple: junurbaninoj, ordekoraĵoj, amverkoj k.s. Ofte oni ankaŭ “umas”: umaj cirkonstancoj (p.39) anst. sensencaj cirkonstancojumis (p.44) anst. celis. Oni estas kurantaj (p.59) anst. fuĝantajsin klinas anst. riverencas k.s.

La teksto enhavas riĉegan spektron de eraroj ekde la rusismoj, paŭsaĵoj ĝis misuzo de la akuzativo kaj transitiveco. Estas eĉ tute tradiciaj, t.n. bazaj komencantaj eraroj senjoro anst. sinjoro (p.21) aŭ moŝtulo (p.45), kraĉas al … kaseroloj anst. en kaserolojn (p.67), ambasadorejo anst. ambasado (p.68), ĉesu vi la langojn juki anst. grati (p.65) k.m.a.

Apartan atenton meritas uzado de la t.n. falsaj amikoj de tradukanto — esperantaj vortoj forme similaj al la rusaj, sed havantaj alian sencon. Ekzemple, vera inteligento (p.38 pri Budaĥ) anst. inteligenciano. La siberia tradukinto misuzas la terminon kitelo anstataŭ oficira uniformo (p.45), kvankam klaras, ke kitelo estas rusa ĥalat, sed ne kitelj. Mistrafe estas uzata bokalo (farmacia termino, laŭ PIV), anstataŭ pli korektaj kaliko, pokalo, vazo (p.60) k.s. Sed la tradukinto eĉ pli kuraĝas: li sukcesas surbaze de la pruntita rusa vorto kurtuaznyj riĉigi esperanton per kurtuaza.

Mis-efikas ankaŭ la vortoj, kiuj prezentas kombinon de la gramatikaj kaj kompostaj eraroj, kiel defekta anst. difektita.

Ne ĉiam celtrafas la rutinaj tradukistaj trukoj, ekzemple ĝeneraligo aŭ elipso. Neŭtrala stufita kun legomoj (p.68) apenaŭ komprenigas al la leganto la odoron de la ursa (kampa) ajlo (ĉeremŝa), kiu estas agrabla nur al tiuj, kiuj ĝin manĝas.

Kurioza ekzemplo: …defendanta absolutismon de feŭda frivoleco…. Pri kio temas? “Absolutismo. sistemo de regado per absoluta aŭtoritato” (PIV, p.4). “Feŭdo. Unu el la tri formoj… de la mezepoka proprieto: bieno… Feŭda. Rilata aŭ feŭdo.” (PIV, p.279) . “Frivola. Malserioza, bagatela, vanta.” (PIV, p.318). La scivolema leganto povas ricevi belan ludon enmetante la difinon en la frazon kaj deĉifrante ĝin.

Sur la 39a paĝo temas pri Don Satarina; sub influoj de hemikranio li povas eldiri tiajn ordonojn, ke kadavroportantoj ne sukcesas forporti mortigitojn…. Ĉu vere? Laŭ la aŭtoroj temas pri kolecista malsano. Hemikranio estas terura kapdoloro ĝis naŭzo, en kiu la malsanulo ne povas movi sin, foje eĉ ne paroli, sed la konata simptomo de la kolecista malsano estas subitaj senkaŭzaj eksplodoj, malamikeco al la tuta mondo.

La peterburgaj fratoj uzis la minusklan nobeltitolon don. La tradukinto arbitre uzis ĝin majuskle (ho, ne ĉiam, samkiel ne ĉiam majusklas la Gaja Turo). Vera tohuvabohuo regas ĉe deklinaciado de Don. Iam estas uzata tiun Don, jen kiel formo akuzativa — Don-on Reba (p.109), jen nominativa — ĉu la reĝon, ĉu diablon, ĉu Don Reba (p.60). Same pri la akuzativo ĉe la propraj nomoj: Rumata-n (p.68) kaj Rumatan (p.70). La du formoj de la religia posteno pastro Cupik kaj patro Arima ne pravigeblas per la originalo, kie estas la sola otec.

Plia ekzemplo. Temas pri la sintezilo, kiu produktis oron el rubaĵo. Ne vane la aŭtoroj nomis ĝin sencitile, do Midaso, sed ne “Midas”, laŭ la bone konata mita caro. Se sekvi PIVon, devas esti Hitlero, sed ne Hitler, sed ni prefere pli rapide venu al la fino, ĉar la matrikulado povas daŭri tre longe. Ja eblas ankoraŭ diri pri poetika stalono, kiu diskrete trotis k.s., kvankam la moskva volumo estas pli valora ne por la esperantistaj stilistoj, sed por la dialektologoj, studantaj la temon de la naciaj dialektoj en esperanto…

Ho, tiuj rusismoj. Ni ne plu traktu ilin, menciante nur la absurdan kaj sensencan nu kaj kio, kiu por nepreparita neruslingvano ekvivalentas kun kio kaj nu.

La traduko prezentas “sublinian” tradukon, faritan tre rapide, de neniu kontrolitan, ne redaktitan kaj fuŝe provlegitan. Pri tio atestas la unua linio de la antaŭparolo, subskribita, interalie, de la respondeca redaktoro. Du eraroj en la nomoj de la aŭtoroj en la unua linio de la libroteksto — Akadij anst. Arkadij kaj Stugackij anst. Strugackij. Cetere, la kvardeklinia antaŭparolo kun revtorporeenstaligi reĝimon, profaŝista, nacilingvaj votaroj k.s. ja kongruas kun la stilo de la tradukinto. La antaŭparolintoj antaŭ enkonduki la neologismon anizotropa povus malfermi PIVon kaj trovi tie la pretajn terminojn anizotropia kaj neizotropia perfekte taŭgaj por la traduko, sed… Vere, malfacilas esti ne nur dio kaj tradukanto, sed same malfacilas esti redaktoro, jam estante respondeca redaktoro.

Sed la papero kaj bindo estas vere bonkvalitaj…

Aleksej Birjulin


상품결제정보

고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.  

무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.  
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.

배송 정보

 • 배송 방법 : 빠른등기
 • 배송 지역 : 전국지역
 • 배송 비용 : 3,000원
 • 배송 기간 : 2일 ~ 3일
 • 배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.

교환 및 반품 정보

교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
  경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과
  다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
  포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
  (예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에
  따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을
  제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
  (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
  (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)

서비스 문의

에스페란토 도서 구입과 관련하여 불편사항이 있으시면 010-3340-5936으로 연락주시면 감사하겠습니다.

상품 사용 후기

상품의 사용후기를 적어주세요.

게시물이 없습니다

모두 보기 사용 후기 쓰기

상품 Q&A

상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.

게시물이 없습니다

모두 보기 상품 Q & A 쓰기